Спортска сала во ОУ „Христијан Карпош“, Куманово

Инвеститор: Општина Куманово