Затворен пливачки базен во Куманово

Инвеститор: Општина Куманово