Поставување на Спомен чешма – донација од Истанбул за Општина Куманово