Кат-Инг Градба е формирана на 1 ноември 2009 год. со седиште во Скопје.

Основна дејност на фирмата е изгрaдба на објекти од високоградба, нискоградба и инфраструктурни објекти; вршење надзор над изградба на инвестициони објекти од прва и втора категорија, проектирање; реконструкција, санација и одржување на постоечки објекти; одржување на улици и патишта во зимски период; давање услуги со градежни машини и други активности од градежништвото.

Нашата визија е да обезбедиме траен успех на нашите клиенти. Да бидеме доверлив партнер за обезбедување на услуги и развивање на проекти кои носат трајни придобивки за нашите клиенти, но и за заедницата во која живееме и работиме.

Нашата мисија е да излеземе во пресрет на потребите на клиентите преку транспарентна и отворена комуникација, почитување на договорените барања и рокови, како и обезбедување на висококвалитетни услуги и производи.

Изгрaдба на објекти од високоградба, нискоградба и инфраструктурни објекти

Надзор над изградба

Проектирање

Реконструкција, санација и одржување на постоечки објекти

Одржување на улици и патишта во зимски период

Услуги со градежни машини